EmailChoose Note

Instructions :Když jsme přivedeni tváří v tvář následkům svého špatného jednání, rádi bychom se vyhnuli utrpení nebo ho alespoň zmírnili. Není možné přesně říci, jak dalece to lze udělat, neboť to závisí částečně na Milosti, ale částečně také na nás. My můžeme pomoci změnit a někdy dokonce vyloučit tyto špatné následky, uvedeme-li do pohybu určité neutralizující vlivy…
Source: The Notebooks of Paul Brunton
• Poslouchat

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se