EmailChoose Note

Instructions :Шен-Хуи заявил в проповед, че Просвещението идва толкова внезапно, както раждането на бебето. Но какво ще кажете за деветте дълги месеца на развитие, които предхождат раждането?
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se