EmailChoose Note

Instructions :Личното развитие и умствените открития, направени в миналите въплъщения, не трябва да се повтарят по същия начин, на новия етап. Това, което се случва обаче е бързото рекапитулиране или дестилация на целия минал предишен опит през първата половина на новото въплъщение.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se