EmailChoose Note

Instructions :Когато преживява това възможно най-дълбоко състояние, всички умствени действия са прекратени, всички умствени дейности са стихнали. Това включва и актът на идентифициране на себе си с егото. Нищо вече не може да предотврати идването на просветлението .
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se