EmailChoose Note

Instructions :Това е опитът, чиято мистерия и мир са отвъд всякакво разбиране. Тя не може да бъде комуникирана от или към интелекта. Защото с нея постигаме единство и губим личността , но запазваме самоличността.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se