EmailChoose Note

Instructions :Мистичната опитност има своите ограничения. Тя все още остава в сферата на дуалността. Това е така, защото връзката субект-обект все още съществува. Как трябва да бъде отстранено това ограничение? Отговорът е единствено като бъдеш Същество, само като се издигнеш над тази връзка.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se