EmailChoose Note

Instructions :Ако той не може да запази това висше съзнание, то е защото неговата по-низка и по-земна природа е достатъчно силна, за да възкръсне и да блокира пътя. Когато пречистващите уроци са научени, тогава за него ще бъде възможно, чрез собствените му усилия и самостоятелно развитие, да си възвърне тази опитност - най-напред временно и от време на време, но ако работи правилно и Благодатта позволи, постоянно.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se