EmailChoose Note

Instructions :Божествената сила да помагаме, да изцеляваме, да напътваме или да обучаваме другите започва да се проявява, когато започнем да се обръщаме към нея смирено, молитвено и така да създаваме необходимата връзка чрез медитация и учение чрез алтруистични действия и религиозно благоговение.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se