EmailChoose Note

Instructions :За да намерим времето, необходимо за медитацията, може да се наложи да планираме по-добре свободното си време и да преразгледаме нашите ценности. Това само по себе си е полезна самодисциплина. Защото се втурваме тук и там, трябва да се запитаме къде се втурваме. Какво по-добро можем да направим в ценното си свободно време, от единението с душата?
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se