EmailChoose Note

Instructions :Единственият вид услуга, която може да направи е неплатената помощ. Той с радост приема това условие. Всичко, което прави, за да помага на другите, той прави от любовта към самия акт.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se