EmailChoose Note

Instructions :… Точно както видимото слънце е от съществено значение за човешкия телесен живот и съществуване, така невидимото слънце в съзнанието е от съществено значение за неговия психически, емоционален и духовен живот. Това е неговия Висш Аз и Бог: дай му почит.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se