EmailChoose Note

Instructions :… Медитиращият, чийто ум е съсредоточен върху самата медитационната техника, е като ученика по карате, който иска да пресече една тухла с един удар с външния ръб на ръката и който съсредоточава ума си върху тухлата. Това е грешка. Но медитиращият, който насочва ума си към Висшия Аз, е като ученика, който концентрира мисълта си към земята под самата тухла и това води до успех. Очевидно такъв съвет не е подходящ за ранните или елементарни етапи на медитация, когато се изисква концентрация. Напротив, това се отнася към по-напредналия етап, когато успехът идва не от опитването, а от абстрахирането, отпускането.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se