EmailChoose Note

Instructions :В състояние, в което умът бива освободен от сетивния опит , когато се съсредоточи в себе си, когато стихне до максималност, тогава може да се каже, че медитиращият е усвоил съзерцанието ...
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se