EmailChoose Note

Instructions :Отбележи момента на благодат. Не го оставяй да отмине неусетно и изгубен поради невежество. Има чувство на мистерия в този миг и ако добре се усети, той се превръща в святост. Това е сигналът. Опитай се да бъдеш сам, остави всичко друго и прекрати дейностите. Започни не медитация а съзерцание, състояние на безмисловност.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se