EmailChoose Note

Instructions :Мисленето трябва да бъде намалявано все повече и повече, докато не отпадне. Но умишлено волево действие не може да доведе до съзерцание. Това, което може да направи, е да бъде пасивен и да чака с търпение. Да поддържа правилното отношение - амбициозно, любящо, наблюдаващо, но лишено от всякакво напрежение.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se