EmailChoose Note

Instructions :В този критичен момент съзнанието се измества от наложеното чрез волята внимание, а именно концентрацията, към пасивното възприемчиво внимание или съзерцание. Това се случва от само себе си, с Благодатта.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se