EmailChoose Note

Instructions :Ако той е достатъчно напреднал, той не трябва да прави никаква словесна формулировка или изображение, за да подготви точка на концентрация, но може да започне веднага с абстрактен бездумен порив към сърцето.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se