EmailChoose Note

Instructions :В това състояние светът не е представен на съзнанието. Следователно нито един от свързаните с него проблеми не е налице. Никое его не е активно с личните си емоции и конкретни мисли. Никакви вътрешни конфликти не влиаят на неподвижния център на битието.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se