EmailChoose Note

Instructions :Той започва да гледа на света с нови очи, сякаш за пръв път. Но сега той вижда красотите, хармониите, вътрешния смисъл и висшите цели. Той става по-внимателен към привлекателността на природата, наблюдава нейните цветове и форми с ново удоволствие.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se