EmailChoose Note

Instructions :Чувството да бъде издигнат над всички земни грижи го държи известно време в сиянието си. Благодатното усещане се отдалечава, но не го изоставя. Той никога повече няма да бъде сам. Споменът за случилото се, само по себе си е достатъчно, за да го придружава през останалата част от живота му.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se