EmailChoose Note

Instructions :Тук има доброта и красота, които светските предмети и светските същества не притежават. Поради това човек, който веднъж ги е зърнал, никога не може отново да бъде напълно доволен от това, което предлага светът, но отново и отново ще бъде преследван и привличан от видението за тази по-висша възможност за човека.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se