EmailChoose Note

Instructions :Той непрекъснато трябва да възпоменава по-големите истини, независимо дали е у дома си в стаята или навън, на обществени места." Бъдете спокойни и знайте, че съм безкрайна сила" е една такава истина. "Бъдете спокойни и знайте, че съм безкрайна радост.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se