EmailChoose Note

Instructions :Има такава човешка дейност, която е непрекъсната, ритмична, естествена, лесна и приятна. Тя диша. Можем да се възползваме от съществуването й, като я комбинираме с просто упражнение, за да практикуваме такъв вид медитация, която ще притежава всички тези четири споменати атрибута. Упражнението е да се повтаря една дума мълчаливо при вдишването и друга дума при издишването. Двете думи трябва да са такива, че да се обединяват, за да се получи подходяща духовна фраза или име. Ето един полезен пример: Бог е.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se