EmailChoose Note

Instructions :В първия момент, при събуждане от нощния сън, можем да влезем в небесно състояние без мисли. Или, ако не можем да достигнем толкова високо, можем да получим мисли, които дават насоки, казват какво да правим, предупреждават за грешни решения или предсказват бъдещето.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se