EmailChoose Note

Instructions :Ако в момента на заспиването покани висшето си Аз целенасочено, един ден може да открие, че в момента на събуждането вътрешен глас започва да му говори за висши и свети неща. И с него идва вдъхновението, силата и желанието да ги изживее.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se