EmailChoose Note

Instructions :Когато стигне на този етап, работата, която трябва да върши, за да преориентира вниманието си към мисълта за Висшия Аз - е не само при конкретните сесии на медитативната практика, то трябва да бъде поддържано по време на дневната дейност. Вниманието трябва да бъде насочвано отново и отново…
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se