EmailChoose Note

Instructions :В това отношение думите в Кораната трябва да се приемат буквално: Вярващите са устремени към възпоменаването на Аллах и така оставят всякаква друга заетост.”
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se