EmailChoose Note

Instructions :Спомням си първия път, когато имах това удивително преживяване ... Изглеждаше, че се разтварям и изчезвам от това място, но не от съзнанието. Имаше нещо, едно присъствие, със сигурност не аз, но бях напълно наясно с това. Изглеждаше като нещо изключително важно, единственото, което имаше значение. След няколко минути се върнах, открих себе си във времето и пространство; но един голям мир ме бе докоснал и едно много благосклонно усещане все още беше с мен. Погледнах дърветата, храстите, цветята и тревата и почувствах огромно съчувствие към тях. А после, когато мислех за другите хора, изпитвах огромно благоволение към тях.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se