EmailChoose Note

Instructions :Истинското значение на тези постоянни разпореждания за практикуване на самоотверженост не е морално, а метафизично и мистично. Тя трябва да се откаже от долния ред на живот и мислене, така че да може да се изкачи на по-висока.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se