EmailChoose Note

Instructions :Това, което се случва в егото му, може да се види и прецени по-добре, ако той успее да се извиси над себе си. Точно това му позволява прозрението. То прочиства гледката.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se