EmailChoose Note

Instructions :Да, това е едно прекрасно чувство, това, което съпровожда едно зърване на Висшия Аз; но когато то се слее с едно многозначително, положително възприемане отвъд необходимостта от обсъждане, тълкуване, формулиране, или преценка, то дава на търсещия философ една увереност, която е като благословия.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se