EmailChoose Note

Instructions :Това е първото му впечатляващо разбиране, че Висшият Аз съществува, първото истинско доказателство за неговата мощ. Никое следващо изживяване не може да се сравни с такава емоционалната наситеност. Едно от върховите изживявания в живота му.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se