EmailChoose Note

Instructions :Когато се намирате в това по-широко осъзнаване, вие сте у дома. Външно може да нямате покрив за да подслоните главата си, но въпреки това ще се чувствате защитени, сигурни и обгрижени. Вашето усещане и доверието ви не са безпочвени. Защото външната изява на тези вътрешни грижи ще последва.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se