EmailChoose Note

Instructions :Проницателният студент ще се придържа непрекъснато и през целия си живот към писанията на просветените господари, връщайки се към тях отново и отново. Техните творби са от най-истинско, чисто злато, а не сплави.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se