EmailChoose Note

Instructions :Не е от съществено значение да се намери учител в плът - той може да е в печатен вид. Книгата може да се превърне в доста ефективен учител и водач.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se