EmailChoose Note

Instructions :Не e е оставено на самите нас да разберем каква е истината. От време на време се появяват пратеници сред нас, всеки от които носи своето лично съобщение за съществуването на по-висша власт и нуждата от по-възвишен живот.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se