EmailChoose Note

Instructions :… Той не трябва да насочва вниманието си към несъвършенствата и недостатъците на другите и със сигурност не бива да ги обвинява за тях. Той трябва да обърне критичния си поглед към себе си - освен ако не е изрично помолен от другите да ги изследва - и да го упражнява, за да се коригира, да се усъвършенства и да се възобновява.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se