EmailChoose Note

Instructions :Великият учител оставя отпечатък и упражнява влияние върху учениците си, без да им отнема възможността да се развиват според собствената си индивидуална свобода.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se