EmailChoose Note

Instructions :Господарят е намерил пътя към Висшия си Аз; той ежедневно се радва на благословията идваща от присъствието му; той е преминал от просто съществуване в съзнателен живот и знае, че в сърцето на Вселената има мир и любов. Сега той иска да помогне на другите да споделят плодовете на неговите открития.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se