EmailChoose Note

Instructions :Ако му е дадено да срещне някой, който е считан за мъдрец, той може бързо да усети тишината около него. Ако седнат заедно и той почувства нежелание да прекъсне мълчанието, би било по-добре да не го прави, а да го приеме като сигнал за отказ от конвенция и да остави инициативата да бъде поета от самия мъдрец.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se