EmailChoose Note

Instructions :Пътят за справяне със собствените недостатъци един по един е не само твърде дълъг, твърде бавен, но е непълен и отрицателен. Той се занимава с това, което не трябва да бъде и да не прави. Това е добре, но не е достатъчно. Това се отнася до малкото Его. Той трябва да добави към него пътя на възпоменаване на Висшето си Аз. Това е положително нещо. Още, то носи благодатта, която завършва работата, която вече е започнала. Тя го пренася от миналото на егото във Вечното Настояще на Висшия Аз.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se