EmailChoose Note

Instructions :Потвърдете вътрешния си глас, когато го чуете като просто оставите всичко, което правите и се отпуснете, било то за минута или половин час. Нека съзнанието се отдръпне от света към самото Съзнание, към внимаване на Вниманието, но съвсем пасивно, възприемчиво.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se