EmailChoose Note

Instructions :Неговият Аз , опиянен от невежеството и ограниченията е нещо нищожно в сравнение с Аза, който го кара да напредва нагоре към търсенето, и с който трябва да стане единен. Неговата личност, контролирана и пречистена, поддържана на място си , смирено се просмуква от Висшето Себе и може да получи с благодарност прозрения сега в този ден, моментни откровения, които благославят ума и даряват интензивен мир в сърцето ...
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se