EmailChoose Note

Instructions :Вниманието завинаги се улавя от някаква мисъл или предмет, от някакво чувство или опит. При обикновения човек, съзнанието е изцяло слято с вниманието; но в случая на философа има фон, който оценява вниманието и го контролира.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se