EmailChoose Note

Instructions :Философът не подържа никакви виждания. Възгледите се подържат от онези, които зависят единствено от интелекта или от емоциите за своите преценки. Зависимостта му идва от интуицията, гласа на висшето.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se