EmailChoose Note

Instructions :Той трябва да се научи как да се освободи от егоизма и да укроти гордостта си. Той трябва да очисти сърцето си и да го отвори за божествеността.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se