EmailChoose Note

Instructions :Тези, които не могат или не искат да се научат да преклонят главите си в почитание в някои моменти като залезите, на някои места като огромните планини, или пред някои хора като мъдреците, няма да могат да научат най-висшата мъдрост.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se