EmailChoose Note

Instructions :Когато почувстваме незначителността на егото ни срещу величието на Висшия ни Аз, ние ставаме смирени. Затова за тези, които не чувстват нито едното, нито другото, първата рецептата е: поощряване на смирението.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se