EmailChoose Note

Instructions :Когато пълното отдаване на Егото е възнаградено от святата благодат на Висшия Аз, той получава помилване за най-черното минало и греховете му наистина биват опростени.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se