EmailChoose Note

Instructions :Кармата трябва да работи автоматично, но Властта зад кармата знае всичко, контролира всичко, управлява дори самата карма, знае и разбира кога е желателно опрощаване.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se